Valtti-ohjelma auttaa lapsia ja nuoria löytämään harrastuksen

Valtti-ohjelma jatkuu myös 2017. Ohjelman avulla pyritään löytämään erityistä tukea tarvitseville lapsille liikuntaharrastus. Valtti-ohjelmaan voivat hakea mukaan 6–23-vuotiaat erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret.

Vuonna 2016 toteutetussa Valtti-ohjelman pilotissa testattiin mallia, jossa henkilökohtainen vammaisliikunnan konsultti tai ohjaaja eli Valtti toimii harrastuksen pariin saattajana erityistä tukea tarvitsevalle lapselle tai nuorelle. Kokemukset olivat rohkaisevia. Palautteen perusteella 54 % löysi harrastuksen ja 61 % lisäsi liikkumista. Lisäksi moni sai ideoita ja tukea harrastamiseen. 

Valtit ovat liikunnan-, kasvatuksen-, kuntoutuksen tai sosiaalialan opiskelijoita sekä vapaaehtoisia. Valtti toimii ohjattavansa liikuntakaverina, tukihenkilönä, kannustajana ja neuvonantajana noin 4–6 viikon kokeilujakson ajan. Kokeilujakso toteutetaan syksyllä 2017.

Haku aikaa on jatkettu seuraavilla paikkakunnilla 21.5.2017 asti Valtti-ohjelmaan osallistuville lapsille ja nuorille Rovaniemi, Vaasa, Kuopio, Seinäjoki, Turku ja Lahti.

Haku aikaa on jatkettu seuraavilla paikkakunnilla 21.5.2017 asti Valtiksi haluaville opiskelijoille tai vapaaehtoisille Kuopio, Helsinki, Espoo, Vantaa, Muu pääkaupunkiseutu, Pori, Kajaani ja Joensuu!

HAEN OMAA VALTTIA -LOMAKE 6–23-VUOTIAILLE LAPSILLE JA NUORILLE

suomeksi
ruotsiksi

ILMOITTAUDUN VALTIKSI -LOMAKE

suomi+ruotsi