Valtti-ohjelma auttaa lapsia ja nuoria löytämään harrastuksen

Valtti-ohjelma jatkuu myös 2017. Ohjelman avulla pyritään löytämään erityistä tukea tarvitseville lapsille liikuntaharrastus. Valtti-ohjelmaan voivat hakea mukaan 6–23-vuotiaat erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret.

Vuonna 2016 toteutetussa Valtti-ohjelman pilotissa testattiin mallia, jossa henkilökohtainen vammaisliikunnan konsultti tai ohjaaja eli Valtti toimii harrastuksen pariin saattajana erityistä tukea tarvitsevalle lapselle tai nuorelle. Kokemukset olivat rohkaisevia. Palautteen perusteella 54 % löysi harrastuksen ja 61 % lisäsi liikkumista. Lisäksi moni sai ideoita ja tukea harrastamiseen. 

Valtit ovat liikunnan-, kasvatuksen-, kuntoutuksen tai sosiaalialan opiskelijoita sekä vapaaehtoisia. Valtti toimii ohjattavansa liikuntakaverina, tukihenkilönä, kannustajana ja neuvonantajana noin 4–6 viikon kokeilujakson ajan. Kokeilujakso toteutetaan syksyllä 2017.

Haku sekä Valtti-ohjelmaan osallistuville lapsille ja nuorille että Valtiksi haluaville opiskelijoille on auki 1.3.–30.4.2017 tällä sivustolla.

HAEN OMAA VALTTIA -LOMAKE 6–23-VUOTIAILLE LAPSILLE JA NUORILLE

suomeksi
ruotsiksi (aukeaa 2.3.)

ILMOITTAUDUN VALTIKSI -LOMAKE

suomi+ruotsi