Yleisesti VAU:sta

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU on valtakunnallinen urheilu- ja liikuntajärjestö liikunta-, näkö- ja kehitysvammaisille sekä elinsiirron saaneille ja dialyysissa oleville henkilöille. VAU:n tehtävänä on suunnitella ja kehittää edellä mainittujen ryhmien liikunnan harrastamisen ja kilpailemisen mahdollisuuksia ja olosuhteita.

VAU järjestää toimintaa kaiken ikäisille ja laajalla otteella: niin perhetapahtumia ja harrasteliikuntaa kuin kilpaurheiluakin. Kehitysvammaisten henkilöiden urheilua koordinoiva Special Olympics Finland on osa VAU:n toimintaa.

VAU:n arvoja ovat osallisuus, yhteisöllisyys, esteettömyys ja saavutettavuus sekä oikeudenmukaisuus. VAU:n tehtävänä on ”Monipuolisen vammaisurheilun ja -liikunnan toimintaedellytysten vahvistaminen yhdessä ja erikseen.”

VAU:n toiminnassa ylintä päätösvaltaa käyttää joka kolmas vuosi kokoontuva, jäsenistön edustajista koostuva liittokokous. Liittokokousten välisenä aikana (3 vuotta) päätäntävaltaa, käyttää vuosittain kokoontuva 20 jäseninen valtuusto. Toimeenpanevana elimenä liiton asioita hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluu liittokokousten väliseksi ajaksi (3 vuotta) valittu puheenjohtaja ja seitsemän (7) varsinaista jäsentä.

VAU:ssa työskentelee viisitoista (15) päätoimista henkilöä sekä seitsemän (7) osa-aikaista henkilöä.

VAU julkaisee neljä kertaa vuodessa ilmestyvää Vammaisurheilu & -liikunta -lehteä.

VAU:n visio 2021: Elinvoimainen vammaisurheilu ja -liikunta – yhdessä ja erikseen

Painopisteet 3-vuotiskausille aikavälillä 2013–2021:

  • 2013–2015: Liikkumisen ja urheilemisen edellytysten ja olosuhteiden kehittäminen esteettömiksi ja saavutettaviksi.
  • 2016–2018: Vammaisliikunnan ja -urheilun kehittäminen seura- ja yhdistystoiminnassa.
  • 2019–2021: Vammaiskilpa- ja -huippu-urheilun kehittäminen.

Muuta VAU:n strategiasta poimittua:

  • VAU:n tehtävänä on rakentaa suomalaisesta liikuntakulttuurista avoin ja suvaitsevainen.
  • VAU ottaa vastuuta lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuuteen vaikuttamisesta.
  • VAU ottaa vastuuta vammaisurheilun ja -liikunnan osaamisen kehittämisestä.

VAU:n visio 2021