Valtti-ohjelma auttaa lapsia ja nuoria löytämään harrastuksen

Valtti-ohjelma jatkuu myös vuonna 2018. Ohjelman avulla pyritään löytämään erityistä tukea tarvitseville lapsille liikuntaharrastus. Valtti-ohjelmaan voivat hakea mukaan 6–23-vuotiaat erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret.

Vuonna 2016 toteutetussa Valtti-ohjelman pilotissa testattiin mallia, jossa henkilökohtainen vammaisliikunnan konsultti tai ohjaaja eli Valtti toimii harrastuksen pariin saattajana erityistä tukea tarvitsevalle lapselle tai nuorelle. Kokemukset olivat rohkaisevia. Palautteen perusteella 54 % löysi harrastuksen ja 61 % lisäsi liikkumista. Lisäksi moni sai ideoita ja tukea harrastamiseen. Valtti-pilotti oli osa EU-rahoitteista SEDY-hanketta. Vuodesta 2017 eteenpäin Valtti-ohjelma on toiminut omillaan, opetus- ja kulttuuriministeriön tuella. 

Valtit ovat liikunta-, kasvatus-, kuntoutus- tai sosiaalialan opiskelijoita sekä vapaaehtoisia. Valtti toimii ohjattavansa liikuntakaverina, tukihenkilönä, kannustajana ja neuvonantajana noin 4–6 viikon kokeilujakson ajan. Sekä Valtti-ohjelmaan mukaan haluavat perheet että Valteiksi haluavat opiskelijat hakevat mukaan ohjelmaan maalis-huhtikuussa. Perheet saavat kesän alussa tiedon siitä, löytyikö heidän lapselleen Valttia vai ei. Valtti ottaa yhteyttä perheeseen viimeistään syyskuun alkuun mennessä. Kokeilujakso toteutetaan syksyllä.