Valtti-ohjelma auttaa lapsia ja nuoria löytämään harrastuksen

  • Valtti-ohjelman avulla pyritään löytämään erityistä tukea tarvitseville lapsille liikuntaharrastus.
  • Valtti-ohjelmaan voivat hakea mukaan 6–23-vuotiaat erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret, jotka eivät vielä ole löytäneet sopivaa liikuntaharrastusta.
  • Hakua vuoden 2018 Valtti-ohjelmaan on jatkettu seuraavilla paikkakunnilla: Kuopio, Lahti, Rovaniemi ja Vaasa 20.5.2018 asti.

Vuonna 2016 toteutetussa Valtti-ohjelman pilotissa testattiin mallia, jossa henkilökohtainen vammaisliikunnan konsultti tai ohjaaja eli Valtti toimii harrastuksen pariin saattajana erityistä tukea tarvitsevalle lapselle tai nuorelle. Kokemukset olivat rohkaisevia. Palautteen perusteella 54 % löysi harrastuksen ja 61 % lisäsi liikkumista. Lisäksi moni sai ideoita ja tukea harrastamiseen. Valtti-pilotti oli osa EU-rahoitteista SEDY-hanketta. Vuodesta 2017 eteenpäin Valtti-ohjelma on toiminut omillaan, opetus- ja kulttuuriministeriön tuella. 

Valtit ovat liikunta-, kasvatus-, kuntoutus- tai sosiaalialan opiskelijoita sekä vapaaehtoisia. Valtti toimii ohjattavansa liikuntakaverina, tukihenkilönä, kannustajana ja neuvonantajana noin neljän liikuntakokeilukerran mittaisen jakson ajan. Sekä Valtti-ohjelmaan mukaan haluavat perheet että Valteiksi haluavat opiskelijat hakevat mukaan ohjelmaan maalis-huhtikuussa. Perheet saavat kesäkuun aikana tiedon siitä, löytyikö heidän lapselleen Valttia vai ei. Valtti ottaa yhteyttä perheeseen viimeistään syyskuun loppuun mennessä. Kokeilujakso toteutetaan pääasiassa syksyllä.

Hakulomake oman Valtin haluaville lapsille ja nuorille HUOM! haku on vielä auki seuraaville paikkakunnille haettaessa: Lahti, Kuopio, Rovaniemi ja Vaasa

Hakulomake Valtiksi haluaville opiskelijoille tai vapaaehtoisille HUOM! Haemme vielä VALTTEJA lisää pääkaupunkiseudulle!