Opiskelijoille

Valtti on ikään kuin ”personal trainer”. Valtti toimii ohjattavansa liikuntakaverina, tukihenkilönä, kannustajana ja neuvonantajana, joka saattaa tukea tarvitseva lapsen ja nuoren harrastuksen pariin.  

Pääosa Valteista tekee Valttijakson osana opintojaan. Mukana on myös vapaaehtoisia Valtteja. Jokainen Valtti on allekirjoittanut VAU:n kanssa Valttisopimuksen, jolla sovitaan pelisäännöistä.

Ilmoittautumalla Valtiksi sitoudut yhteisiin pelisääntöihin, kuten toimimaan ohjeiden mukaisesti, pitämään kiinni sovituista aikatauluista, kunnioittamaan ohjattavan omia toiveita ja huolehtimaan tietosuojasta.

Kun olet saanut ohjattavasi yhteystiedot ota yhteys perheeseen ja sovi tapaaminen. Tapaamisen aikana Valtti pyrkii luomaan kokonaiskuvan lapsen tai nuoren harrastustoiveista. Tapaamisen jälkeen hän laatii ohjattavalleen suunnitelman harrastuskokeilujen toteuttamisesta. Harrastuskokeilut toteutetaan vuoden loppuun mennessä ja kokemukset kootaan päiväkirjaan (osa 1 ja osa 2). Kokeilujen lopuksi Valtti antaa ohjattavalleen Valtti-diplomin.

Valtti ei saa palkkaa, mutta harrastuskokeiluista aiheutuneet kulut (esim. osallistumismaksut, matkakulut) korvataan jotka on etukäteen sovittu oman alueen valttikoordinattorin kanssa. Matka- ja kulukorvauslomake tulee palauttaa oman alueen valttikoordinaattorille 15.12.2017 mennessä.

Valtti-koordinaattorit auttavat pulmatilanteissa

Valtti-koordinaattori toimii paikkakunnan Valttien esimiehenä, ratkoo mahdollisia ongelmia sekä auttaa kokeilupaikkojen ja seurojen kartoittamisessa. Valtti-koordinaattorien yhteystiedot löytyvät Paikkakunnat-alasivulta.

Valtin vuosikello 2017

Maalis-huhtikuu

 • Haku ohjelmaan, ilmoittautumislomakkeen täyttäminen.
 • Oppilaitoskohtaiset infotilaisuudet.
 • Alueelliset Valtti-koordinaattorit aloittavat.

Toukokuu

 • Oman alueen Valttien tapaaminen.
 • Varmista oppilaitoksen opintopisteet ja mihin kokonaisuuteen Valttina toimiminen kuuluu.
 • Tieto omasta Valtti-ohjattavasta.
 • Mahdollisuus osallistua vammaisliikunnan tapahtumiin.

Elokuu

 • Perehtyminen Valttina toimimiseen, harrastuskokeilusuunnitelman laatimiseen, päiväkirjan kokoamiseen ja loppuraportointiin.
 • Tapaaminen ja alkuhaastattelut valttiohjattavan kanssa, viimeistään 17.9.
 • Harrastuskokeilujen suunnittelu ja suunnitelman esittely omalle ohjattavalle (liite: Harrastekokeilusuunnitelma).
 • Harrastuskokeilujakson kustannusten hyväksyttäminen omalla Valtti-koordinaattorilla.

Syys-joulukuu

 • Harrastuskokeilujen toteutus ja kokeilujen dokumentointi/palautteen keruu (liitteet: Harrastuskokeilupäiväkirjat 1+2 ja Valtti-diplomi).

Lopuksi

 • Harrastuskokeilusuunnitelman ja -päiväkirjan kopio & valokuvat Valtti-koordinaattorille.
 • Raportti oppilaitokseen. Opettaja kirjaa sovitut opintopisteet.
 • Palautekyselyyn vastaaminen. 
 • Valtti toimittaa matkakorvaus- ja kulukorvauslomakkeet Valttikoordinaattorille (liite: Matka- ja kulukorvauslomake).