Perheille

 

Valtti-ohjelma pähkinänkuoressa

  • Valtti-ohjelmaan voivat hakea mukaan 6–23-vuotiaat erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret.
  • Valtiksi ryhtyvä opiskelija toimii ohjattavansa liikuntakaverina, tukihenkilönä, kannustajana ja neuvonantajana, joka saattaa tukea tarvitsevan lapsen tai nuoren harrastuksen pariin. 
  • Haku on auki keväällä (1.3.-30.4.2019) ja kokeilut tapahtuvat pääasiassa syksyllä 2019.

Perhe voi itse määrittää, onko lapsi erityisen tuen tarpeessa. Lähtökohtaisesti ohjelma on kuitenkin suunnattu lapsille ja nuorille, joilla on jokin vamma tai pitkäaikaissairaus, joka vaikeuttaa harrastuksen löytymistä ja harrastusryhmään osallistumista.

Perhe vastaa lapselle tai nuorelle ohjelman aikana tulevista harrastuksen osallistumismaksuista, matkakuluista, avustajasta ja vakuutuksista. VAU vastaa Valttien matka- ja osallistumiskuluista sekä vapaaehtoisten vakuutuksista.

Valtti-koordinaattori etsii ohjattavalle sopivan Valtin. Ohjelmaan hakeneille ilmoitetaan viimeistään kesäkuussa onko oma Valtti löytynyt. Ohjelmaan valituiden tulee vahvistaa oma osallistumensa ohjelmaan, kun tieto tulee onko oma Valtti löytynyt. Valtti ottaa yhteyttä ohjattavaansa viimeistään syyskuun alkuun mennessä, tutustuu perheeseen ja laatii kokeiluohjelman. Kokeilujakso päättyy viimeistään vuoden vaihteessa. 

Mukaan hakeutuvat perheet sitoutuvat vastaamaan loppukyselyyn, jolla selvitetään löytyikö harrastus ja lisääntyikö liike.

Vuoden 2019 haku Valtti-ohjelmaan alkaa 1.3.

Tietojen kokoaminen ja tietosuoja

Mitä tietoja Valttiin osallistuvista lapsista ja nuorista kootaan ja miksi?

Osallistujista kootaan yhteystiedot (ja alle 18-vuotiaiden huoltajien yhteystiedot) sekä ikä, sukupuoli, osallistujan toimintakyky ja omia arvioita liikunnan harrastamisesta ja ohjelman onnistumisesta. Perustiedot hakijasta saadaan hakulomakkeen avulla. Liikuntakokeilujen päättymisen jälkeen lähetetään palautekysely, jolla selvitetään ohjelman onnistumista (lisääntyikö liikunta ja löytyikö harrastus). Vuoden päästä toteutetaan seurantakysely, jolla selvitetään tulosten pysyvyyttä. 

Seurannan tarkoitus on vertailla ohjelman onnistumista eri paikkakunnilla, eri ikäisten ja erilaisen toimintakyvyn omaavien välillä. Seurantakyselyn tietoja käytetään Valtti-ohjelman kehittämiseen. Lisäksi myös rahoittaja (vuonna 2016 EU ja vuonna 2017 opetus- ja kulttuuriministeriö) edellyttää, että ohjelmien vaikutuksia seurataan.

Miten tietoja käsitellään, kenellä on pääsy tietoihin ja minne ne tallennetaan?

Valtti-ohjelmaan hakeminen tapahtuu ja ohjelman palaute kootaan Webropol-verkkopalvelun kautta (www.webropol.fi). Hakija antaa hakuvaiheessa luvan tietojen ja kuvien tallentamiseen sekä niiden käyttöön rastittamalla kyseiset kohdat hakulomakkeessa. Webropol-verkkopalvelun kautta kerätyt tiedot ovat vain sellaisten henkilöiden nähtävillä, joille on erikseen annettu pääsy juuri näihin kyselylomakkeisiin. VAU:ssa Valttiin liittyviä tietoja käsittelevät lasten ja nuorten liikunnan suunnittelijat Nina Peltonen ja Henry Manni sekä tutkimuspäällikkö Aija Saari, sekä valikoidut tutkijat (kuten opinnäytetyöntekijät). Kun seuranta on valmis, tutkijoilta poistetaan pääsy aineistoon.

Hakulomakkeet (ja myöhemmin kertyvät harrastekokeilupäiväkirjat ja harrastekokeiluiden valokuvat) tallennetaan VAU:n Sharepoint-sivustolle (www.sharepoint.com). VAU:n Sharepoint on alueiden Valtti-koordinaattorien ja VAU:n työntekijöiden yhteinen sivusto. Koordinaattorit tarvitsevat tietoja Valtti-parien muodostamiseksi ja yhteydenpidossa hakijoihin. Lisäksi hakijan hakutiedot luovutetaan hakijan omalle Valtille. Valttien toimittamia kuvia harrastekokeiluista käytetään ohjelman raportoinnissa ja VAU:n viestinnässä vain huoltajan luvalla.

Kuinka kauan tietoja säilytetään ja miten ne tuhotaan?

Kerätyt tiedot säilytetään Webropol-verkkopalvelussa (ja hakulomakkeet lisäksi Sharepoint-sivustolla) runsaan vuoden ajan, seuraavan vuoden toukokuuhun. Sen jälkeen tiedot anonymisoidaan (poistetaan henkilön tunnistamisen mahdollistavat tiedot).

Lisätietoja henkilötietojen kokoamisesta ja käsittelystä

Tietoja käsitellään huolellisesti ja henkilöllisyyden sisältäviä tietoja ei luovuteta ulkopuolisille henkilöille. Hakija tai hänen huoltajansa voi kieltää henkilötietojen käytön tai pyytää selvitystä hänestä kootuista tiedoista. Valtti-ohjelmaan liittyvästä tiedonkeruusta ja henkilötietojen käsittelystä vastaa tutkimuspäällikkö Aija Saari, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., puh. 040 506 4208.

 Sporttiklubi

Sporttiklubi on VAU:n tiedotuskanava alle 20-vuotiaille liikuntakokeiluista, kisoista ja liikuntatapahtumista. Lisätietoa Sporttiklubista löytyy täältä. 

Sporttiklubiin voi liittyä https://link.webropolsurveys.com/S/C7F85931D244177F

 

Ladattavat tiedostot