Perheille

Valtti-ohjelmaan voivat hakea mukaan 6–23-vuotiaat erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret. Valtiksi ryhtyvä opiskelija toimii ohjattavansa liikuntakaverina, tukihenkilönä, kannustajana ja neuvonantajana, joka saattaa tukea tarvitsevan lapsen tai nuoren harrastuksen pariin. 

Perhe voi itse määrittää, onko lapsi erityisen tuen tarpeessa. Lähtökohtaisesti ohjelma on kuitenkin suunnattu lapsille ja nuorille, joilla on jokin vamma tai pitkäaikaissairaus, joka vaikeuttaa harrastuksen löytymistä ja harrastusryhmään osallistumista.

Perhe vastaa lapsen tai nuoren ohjelman aikana tulevista harrastuksen osallistumismaksuista, matkakuluista, avustajasta ja vakuutuksista.

VAU vastaa Valttien matka- ja osallistumiskuluista sekä vapaaehtoisten vakuutuksista.

Valttikoordinaattori etsii ohjattavalle sopivan Valtin. Ohjelmaan hakeneille ilmoitetaan viimeistään kesäkuussa onko oma Valtti löytynyt. Oma Valtti ottaa yhteyttä ohjattavaansa viimeistään syyskuun alkuun mennessä, tutustuu perheeseen ja laatii kokeiluohjelman. Kokeilujakso päättyy viimeistään vuoden vaihteessa. Kokeilukertojen määrä ja tarkempi aikataulu on yksilöllinen. 

Mukaan hakeutuvat perheet sitoutuvat vastaamaan Tammikuussa 2018 lähettävään loppukyselyyn, jolla selvitetään löytyikö harrastus ja lisääntyikö liike.

 

 

 

Sporttiklubi

Sporttiklubi on VAU:n Tiedotuskanava alle 20-vuotiaille liikuntakokeiluista, kisoista ja liikuntatapahtumista. Lisätietoa Sporttiklubista löytyy täältä. 

Sporttiklubiin voi liittyä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella.

Valtti-esite perheille 2017