SEDY etsii keinoja vastata kysynnän ja tarjonnan ongelmiin

Valtti-ohjelma on osa EU:n tuella toimivaa kolmivuotista SEDY (Sports Empowers Disabled Youth) -hanketta, jolla pyritään saamaan nykyistä useampia vammaisia lapsia ja nuoria mukaan vapaa-ajan liikuntaan. SEDY-hanketta koordinoi hollantilainen ammattikorkeakoulu (Amsterdam University of Applied Sciences, School of Sports & Nutrition) ja siinä on mukana yhdeksän partneria seitsemästä maasta (Hollanti, Suomi, Iso-Britannia, Italia, Ranska, Liettua, Portugali). Suomesta mukana on Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU.

SEDY-hankkeessa selvitetään nykyisiä ongelmia ja etsitään ratkaisumalleja kysynnän ja tarjonnan ongelmiin. Vammaiset lapset osallistuvat liikuntaan vähemmän ja harvemmin kuin vammattomat. Syitä ovat soveltuvien ohjelmien, harrastuspaikkojen ja tiedon puute. Vammaiset lapset eivät tiedä mikä laji tai liikuntamuoto soveltuu, mistä sopiva harrastuspaikka löytyy, miten sinne pääsee ja kelpaako mukaan. Perheissä ehkä pelätään, että lapsi ei pärjää tai kelpaa. Urheiluseuroissa luullaan, että vammaisia liikkujia ei kiinnosta seurassa harrastaminen tai pelätään oman osaamisen riittämättömyyttä ja ohjaajaresurssien loppumista. SEDY-hankkeessa tästä puhutaan kysynnän ja tarjonnan ongelmana.

Tutkimuksen teoreettinen kehys perustuu ICF-ajatteluun. Hankkeessa tutkitaan mitkä yksilöön tai ympäristöön liittyvät seikat vaikuttavat vammaisen lapsen tai nuoren osallistumiseen liikuntaan. Vuonna 2015 hankkeessa kootaan perustietoja eri maista (vammaisten lasten määrät, liikuntaan osallistuminen, liikuntajärjestelmät). Vuonna 2016 toteutetaan maakohtaisia pilotteja, joista VAU:n kehittämä Valtti-ohjelma on yksi keskeisimpiä. Vuonna 2017 koottua tietoa ja hyviksi koettuja käytäntöjä levitetään koko Eurooppaan.

Lisätiedot SEDY-hankkeesta (englanniksi)www.hva.nl/kik/projecten/content/projecten-kracht-van-sport/sedy-project.html