SEDY etsi keinoja vastata kysynnän ja tarjonnan ongelmiin

Valtti-ohjelma syntyi osana EU:n tuella toiminutta kolmivuotista (2015–2017) SEDY (Sport Empowers Disabled Youth) -hanketta, jolla pyrittiin saamaan nykyistä useampia vammaisia lapsia ja nuoria mukaan vapaa-ajan liikuntaan. SEDY-hanketta koordinoi hollantilainen ammattikorkeakoulu (Amsterdam University of Applied Sciences, School of Sports & Nutrition) ja siinä oli mukana yhdeksän partneria seitsemästä maasta (Hollanti, Suomi, Iso-Britannia, Italia, Ranska, Liettua, Portugali). Suomesta mukana on Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU.

SEDY-hankkeessa selvitettiin nykyisiä ongelmia ja etsittiin ratkaisumalleja kysynnän ja tarjonnan ongelmiin. Vammaiset lapset osallistuvat liikuntaan vähemmän ja harvemmin kuin vammattomat. Syitä ovat soveltuvien ohjelmien, harrastuspaikkojen ja tiedon puute. Vammaiset lapset eivät tiedä mikä laji tai liikuntamuoto soveltuu, mistä sopiva harrastuspaikka löytyy, miten sinne pääsee ja kelpaako mukaan. Perheissä ehkä pelätään, että lapsi ei pärjää tai kelpaa. Urheiluseuroissa luullaan, että vammaisia liikkujia ei kiinnosta seurassa harrastaminen tai pelätään oman osaamisen riittämättömyyttä ja ohjaajaresurssien loppumista. SEDY-hankkeessa tästä puhuttiin kysynnän ja tarjonnan ongelmana.

Tutkimuksen teoreettinen kehys perustui ICF-ajatteluun. Hankkeessa tutkittiin, mitkä yksilöön tai ympäristöön liittyvät seikat vaikuttavat vammaisen lapsen tai nuoren osallistumiseen liikuntaan. Vuonna 2015 hankkeessa koottiin perustietoja eri maista (vammaisten lasten määrät, liikuntaan osallistuminen, liikuntajärjestelmät). Vuonna 2016 toteutettiin maakohtaisia pilotteja, joista VAU:n kehittämä Valtti-ohjelma oli keskeisin. Vuonna 2017 koottua tietoa ja hyviksi koettuja käytäntöjä levitettiin koko Eurooppaan.

Lisätiedot SEDY-hankkeesta (englanniksi)www.hva.nl/kik/projecten/content/projecten-kracht-van-sport/sedy-project.html