Harrasteliikunta

VAU:n harrasteliikuntaan kuuluvat kunto- ja terveysliikunta, harrasteliikuntatapahtumat ja -koulutukset. Harrastetoimintaan sisältyvä harrasteliikunta on pääosin kunto- ja terveysliikuntaa, jonka tavoitteena on terveyttä ja toimintakykyä edistävän liikuntatoiminnan aktivoiminen. Harrasteliikunta sisältää myös erilaisia matalan kynnyksen kilpailutapahtumia.

Harrastetoiminnan alueellisessa kehittämisessä ensisijaisina tavoitteina ovat jäsenistön kohtaaminen ja yhdistys- ja seuratoiminnan kehittäminen jäsenistön tarpeet huomioiden. Harrastetapahtumia toteutetaan yhdessä ja erikseen periaatteella, jossa otetaan huomioon vamma- ja sairausryhmien vertaistoimintatarve.

Harrasteliikuntatapahtumien periaatteena on, että jokaisella VAU:n jäsenyhdistyksen jäsenellä on mahdollisuus osallistua lajikokeiluihin omilla edellytyksillään. Lajikokeilut järjestetään sellaisissa paikoissa, joihin on mahdollisimman esteetön kulku ja paikalla on aina lajista tietävä ohjaaja esittelemässä lajia ja antamassa neuvoja. Lajikokeilut ovat pääsääntöisesti ilmaisia.

Harrasteliikuntatapahtumissa on myös matalankynnyksen kilpailutapahtumia. Osallistumiseen ei vaadita aikaisempaa liikunta- tai harrastustaustaa, vaan jokainen voi tulla osallistumaan kilpailuun ja tekemään itselleen sopivan suorituksen. Matalankynnyksen kilpailutapahtumat ovat yleensä ilmaisia ja kaikille vammaryhmille avoimia.