Mitä muuta voi harrastaa?

Liikunnan harrastaminen ei Suomessa ole kiinni lajien puutteesta. Urheiluseurojen ja liikuntaa järjestävien yhdistysten sekä kansalais- ja työväenopistojen verkosto on Suomessa kattava. Mikäli paikallisyhdistys tai -seura ei pysty järjestämään mielenkiintoista liikuntaa, ota yhteyttä paikallisiin urheiluseuroihin tarjonnan selvittämiseksi.

Mikäli sopivaa liikuntamuotoa ei löydy, ota yhteyttä VAU:n alueellisen toiminnan suunnittelijaan ja kysy neuvoa liikuntaharrastuksen aloittamisesta.

VAU:n harrasteliikuntatapahtumissa järjestetään harrasteliikuntalajien kokeiluja ja matalan kynnyksen kilpailutapahtumia.

VAU toimii monien lajien lajiliittona ja tekee yhteistyötä useiden lajiliittojen kanssa. Mikäli aktiivinen lajiharrastaminen kiinnostaa, niin ota yhteyttä kyseisen lajien lajikoordinaattoriin.

VAU:n henkilöstön yhteystiedot