Palaa lajin sivulle

Alppihiihdon ja lumilautailun luokittelu

Alppihiihdon luokittelu

Alppihiihdossa liikuntavammaiset pystylaskijat kilpailevat seitsemässä (LW1-9) ja kelkkalaskijat kolmessa (LW 10-12) luokassa. Lisäksi näkövammaiset laskijat kilpailevat kolmessa luokassa (B1-3). Mikäli kilpailuihin osallistuu vain muutama laskija per luokka, pyritään luokkia yhdistelemään mahdollisimman pitkälle. Tässä tapauksessa lopputuloksissa noudatetaan laskukaavaa, jossa laskijan aika suhteutetaan hänen luokkaansa. Laskijat luokitellaan toimintakyvyn mukaan kolmeen eri sarjaan. Tulosten laskussa sallitaan eri vamman omaavien laskijoiden laskea samassa sarjassa.

Liikuntavammaisten pystylaskijoiden luokat

 • LW 1 = vamma molemmissa alaraajoissa, esim. amputaatio polven yläpuolelta
 • LW 2 = vamma toisessa alaraajassa, esim. amputaatio polven yläpuolelta
 • LW 3 = vamma molemmissa alaraajoissa, esim. amputaatio polven alapuolelta
 • LW 4 = vamma toisessa alaraajassa, esim. amputaatio polven alapuolelta
 • LW 5/7 = vamma molemmissa yläraajoissa, esim. lievä polion jälkitila
 • LW 6/8 = vamma toisessa yläraajassa, esim. käsiamputaatio
 • LW 9 = vamma sekä ylä- että alaraajassa, esim. käsi- ja jalka-amputaatio

Liikuntavammaisten kelkkalaskijoiden luokat

 • LW 10 = kelkkaluokka, alaraajoissa ei toimivia lihaksia ja vartalossa huono tasapaino, esim. selkäydinvamma
 • LW 11 = kelkkaluokka, vamma alaraajoissa, heikko tasapaino ja jonkin verran toimivia lihaksia myös jaloissa ja alavartalossa
 • LW 12 = kelkkaluokka, vamma alaraajoissa, hyvä tasapaino ja toimivia lihaksia myös jaloissa ja alavartalossa
 • Liikuntavammaisten laskijoiden luokittelussa noudatetaan kansainvälisen paralympiakomitean luokittelusääntöjä. Luokittelun tekee kansainvälisen luokittelijakoulutuksen saanut fysioterapeutti tai lääkäri.

Näkövammaisten laskijoiden luokat

 • B1 = täysin sokeat
 • B2 = vaikeasti heikkonäköiset
 • B3 = heikkonäköiset
 • Näkövammaisten laskijoiden luokitukset perustuvat kansainvälisen näkövammaisten urheilujärjestön luokitteluohjeisiin.

Ohjeet näkövammaisten urheilijoiden luokitteluun NKL:n sivuilla

Elinsiirron saaneiden laskijoiden luokat

 • Elinsiirtourheilijoiden osallistumisoikeus erityisesti kansainvälisiin kilpailuihin määritetään aina lääkärintodistuksella, jossa määritellään kuuluuko urheilija elinsiirron saaneisiin vai dialyysipotilaisiin. Osallistumisoikeus varmistetaan kansainvälisiin kilpailuihin aina kilpailukohtaisesti. Sääntö pätee elinsiirtoväen kaikkiin lajeihin. Elinsiirron saaneiden luokittelun tekee lääkäri.

Kehitysvammaisten laskijoiden luokat

 • SM-kilpailuissa kaikki kehitysvammaiset urheilijat laskevat samassa luokassa. Special Olympics ja INAS -kilpailuissa on omat sarjat eritasoisille laskijoille. Kehitysvammaisten laskijoiden luokittelun tekee psykologi ja valmentaja.

Lumilautailun luokittelu

Lumilautailussa kilpaillaan kolmessa eri vammaluokassa: SB-LL1-2 ja SB-UL. Vammaluokat SB-LL1-2 on tarkoitettu urheilijoille, joilla on vammoja jaloissa kun taas vammaluokka SB-UL on tarkoitettu urheilijoille, joilla on vammoja käsissä. Lumilautailu on kehittyvä laji ja sen suosion kasvun myötä luokittelujärjestelmää tullaan päivittämään vähitellen.

 • SB-LL1: Vammaluokan SB-LL1 urheilijoilla on joko merkittävä vamma yhdessä jalassa, kuten esimerkiksi reisiamputaatio tai keskivaikeita vammoja molemmissa jaloissa, kuten esimerkiksi merkittävää lihasvoiman puutosta. Urheilijoiden vammat vaikuttavat heidän tasapainoonsa, lumilaudan hallintaan sekä maaston mukailukykyyn.
 • SB-LL2: Vammaluokan SB-LL2 urheilijoilla on yhdessä tai molemmissa jaloissa lievempiä vammoja kuin vammaluokan SB-LL1 urheilijoilla, kuten esimerkiksi sääriamputaatio.
 • SB-UL: Vammaluokan SB-UL urheilijoilla on vammoja yläraajoissa, mikä vaikuttaa urheilijan tasapainoon mäkeä laskiessa.

Alppihiihdon luokittelijat

Liikuntavammaisten laskijoiden luokittelu

 • Pirkko Bamberg, pirkko.bamberg(at)invalidiliitto.fi

Näkövammaisten laskijoiden luokittelu

 • Näkökeskus Vision ylilääkäri, Marjaniementie 74, Itäkeskus 00930 Helsinki, puh. (09) 396 041