Palaa lajin sivulle

Säännöt ja luokittelu

Säännöt

Maastohiihdossa kilpaillaan henkilökohtaisilla matkoilla ja viestimatkoilla. Hiihtotyylejä ovat perinteinen ja vapaa. Tavallisimmin käytetyt hiihtomatkat ovat vammaluokasta riippuen 1 km:stä 20 km:iin, ja elinsiirtourheilijoiden tunnin hiihtoon, mutta kehitysvammaisten Special Olympics -kilpailut voidaan järjestää jo 10 m matkasta alkaen. Sekä maasto- että ampumahiihdossa kaikki liikuntavammaiset pystyhiihtäjät hiihtävät samassa sarjassa sekä kaikki kelkkahiihtäjät samassa kelkkahiihtäjien sarjassa. Myös näkövammaiset hiihtäjät kilpailevat kaikki samassa sarjassa. Näissä vammaluokissa tulosten laskussa käytetään ns. prosenttijärjestelmää, jossa jokainen kilpailija saa omaan vammaluokkaansa oikeuttavan hyvitysprosentin riippuen onko kyseessä perinteisen tai vapaan kilpailu. Prosenttijärjestelmissä muutokset ovat mahdollisia ja järjestelmät määritellään (IPNSC) jokaiselle kilpailukaudelle erikseen. Kehitysvammaiset urheilijat kilpailevat omassa luokassaan ja elinsiirron saaneet urheilijat omassaan.

Ampumahiihdossa kilpaillaan 7,5 ja 12 km:n matkoilla. Matkat koostuvat 2,5 km:n lenkeistä. Hiihtäjät pysähtyvät ampumapaikoille joko kaksi tai neljä kertaa matkan aikana. Heillä on käytössään viisi laukausta. Ampumaetäisyys on 10 m. ”Hutiosumasta” annetaan joko aikasakko, joka lisätään loppuaikaan tai sakkokierros yhtä hutiosumaa kohti.

Maasto- ja ampumahiihdossa noudatetaan muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta Kansainvälisen Hiihtoliiton (FIS) ja Kansainvälisen Ampumahiihtoliiton (IBU) sääntöjä.

Luokittelu

Maasto- ja ampumahiihdossa liikuntavammaiset pystyhiihtäjät kilpailevat seitsemässä (LW2-9) ja kelkkahiihtäjät viidessä (LW10-12) luokassa. Luokittelulla taataan jokaiselle kilpailijalle tasavertaiset lähtökohdat kilpailulle. Samalla kilpailukaudella hiihtäjä ei voi vaihtaa pystyhiihdosta kelkkahiihtoon tai päinvastoin, vaikka hän vammansa puolesta voisikin kilpailla molemmissa luokissa.

Näkövammaiset hiihtäjät kilpailevat kolmessa eri luokassa (B1=sokeat, B2= vahvasti heikkonäköiset, B3= lievästi heikkonäköiset), joissa käytetään opashiihtäjää sokeiden ja vahvasti heikkonäköisten luokissa.

Ohjeet näkövammaisten urheilijoiden luokitteluun NKL:n sivuilla

Kehitysvammaiset kilpailevat kansainvälisissä INAS-kilpailuissa yhdessä luokassa ja Special Olympics -kilpailuissa suoritetaan ensin lyhyemmillä matkoilla (5 km ja alle) tasoluokittelukilpailut, joista saatujen aikojen mukaan hiihtäjät jaetaan omiin 3-8 hiihtäjän loppukilpailusarjoihin. Luokiteltaessa otetaan huomioon hiihtäjän ikä, sukupuoli ja tasoluokittelussa käyttämä aika. Loppukilpailussa hiihdetty aika ei saa merkittävästi poiketa luokitteluhiihdon ajasta.

Elinsiirtourheilijat kilpailevat World Transplant Games -maailmankilpailuissa ikäryhmissä: 17 ja nuoremmat, 18–29, 30–39, 40–49, 50–59, 60–69 sekä 70 ja vanhemmat.

Liikuntavammaisten pystyhiihtäjien luokat:

 • LW 2 = vamma alaraajassa esim. polven yläpuolella
 • LW 3 = vamma molemmissa alaraajoissa
 • LW 4 = vamma alaraajassa, esim. polven alapuolella
 • LW 5/7 = vamma molemmissa yläraajoissa
 • LW 6 = vamma yhdessä yläraajassa (esim. kyynärpään yläpuolella)
 • LW 8 = vamma yhdessä yläraajassa (esim. kyynärpään alapuolella)
 • LW 9 = vamma yhdessä yläraajassa ja yhdessä alaraajassa

Hiihtäjän luokka voi muuttua riippuen hänen kilpailujen aikaisesta suorituksesta/toimintakyvystä, jota tarkkailevat luokittelijat.

Liikuntavammaisten kelkkahiihtäjien luokat:

 • LW 10 = kelkkaluokka, alaraajoissa ei toimivia lihaksia ja vartalossa huono tasapaino, esim. selkäydinvamma
 • LW 10,5 = vrt. LW 10, mutta ylävartalossa joitakin toimivia lihaksia ja heikko istumatasapaino.
 • LW 11 = kelkkaluokka, vamma alaraajoissa, heikko tasapaino ja jonkin verran toimivia lihaksia myös jaloissa ja alavartalossa
 • LW 11,5 = vrt. LW11, mutta ylävartalon lihakset toimivat lähes normaalisti.
 • LW 12 = kelkkaluokka, vamma alaraajoissa, hyvä tasapaino ja toimivia lihaksia myös jaloissa ja alavartalossa

Kilpailijat eivät saa käyttää alaraajojaan apunaan tai hiihtokelkan ulkopuolella kilpailusuorituksen aikana.

Hiihdon luokittelijat

Liikuntavammaisten hiihdon luokittelu:

 • Heikki Levon, heikki.levon(at)mehilainen.fi

Näkövammaisten urheilijoiden luokittelu:

 • Näkökeskus Vision ylilääkäri, Marjaniementie 74, Itäkeskus 00930 Helsinki, puh. 09 396 041