Palaa lajin sivulle

Aktiivinen toimija ja liikkuja

Taustaa

Kaikki vammaisurheilun parissa toimivat eivät halua tähdätä kansainväliselle huipulle ja toisaalta urheilu-uransa lopettaneet haluavat usein toimia myös jatkossa lajinsa parissa. Vammaisurheilussa harrastajavolyymit ovat väistämättä pienet, joten varaa merkittävään drop out -ilmiöön ei ole.

Tavoite

Tarjota urheilijoille, jotka eivät halua tavoitella kansainvälistä huippua tai ovat lopettelemassa omaa urheilu-uraa erilaisia toimijarooleja urheilun parissa.

Toimenpiteet

  • Tarjotaan koulutusta eri rooleihin: valmentajaksi, tuomariksi, vertaisohjaajaksi, vertaistueksi…
  • Korostetaan eri toimijaroolien arvostusta.
  • Hyödynnetään Tie Tähtiin -urheilijapoolia monipuolisesti yhteistyössä Paralympiakomitean kanssa.

Arviointi

  • Seurataan VAU:n alaisten lajien ns. lajiperheen kasvun kehitystä.

SOLIA:n vertaisohjaaja Jussi Juntunen