Leirit

Alueleireillä harjoitellaan leirielämää

Alueelliset liikuntaleirit ovat Liikunnan aluejärjestöjen toteuttamia 2–5-päiväisiä tapahtumia. Niiden pääasiallinen kohderyhmä ovat kouluikäiset, noin alle 13-vuotiaat lapset. Leireillä on järjestäjästä ja teemoista riippuen tarjolla rinnakkain monipuolisia liikunta- ja lajileirejä. Osa Liikunnan aluejärjestöistä tarjoaa myös päiväpaketteja. VAU tukee Liikunnan aluejärjestöjä kouluttamalla ohjaajia, auttamalla suunnittelussa ja mainostamisessa, rekrytoimalla ohjaajia ja avustajia vammaisten lasten tueksi sekä järjestämällä vammaisurheilulajien kokeiluja ja urheilijavierailuja.

Avustajaksi tai ohjaajaksi kesäleirille?

Pääasiassa Liikunnan aluejärjestöt rekrytoivat itse tarvitsemansa ohjaajat ja avustajat, joten leiriohjaajuudesta kiinnostuneen kannattaa olla yhteydessä suoraan omaan Liikunnan aluejärjestöön.

Sporttiklubileireillä tutustutaan lajeihin

Tie Tähtiin ja Special olympics monilajileireillä voi tutustua vammaisille nuorille soveltuviin liikuntamuotoihin ja -lajeihin yhdessä muiden samankaltaisen vamman tai toimintakyvyn omaavien nuorten kanssa. Lisäksi vammaisurheilun lajeissa on myös erillisä lajileirejä esim. maalipalloleirit. Leirit ovat tarkoitettu pääasiassa yli 13-vuotiaille nuorille. Leireistä tiedotetaan VAU:n verkkopalvelussa ja Sporttiklubi-tiedotteissa. Paralympialajeissa tehdään yhteistyötä Suomen Paralympiakomitean kanssa järjestämällä paranuorten valmennusleirejä yli 16-vuotiaille valmennusryhmään valituille nuorille. 

Tulevat leirit löytyvät lasten ja nuorten tapahtumista