Liity VAU:n jäseneksi

VAU:n jäseniä ovat Suomessa vammaisten liikuntaa järjestävät tai sitä tukevat rekisteröidyt yhdistykset, joilla itsellään on henkilöjäseniä. Tällaisia ovat mm. paikalliset vammaisten henkilöiden yhdistykset, eri lajien urheiluseurat sekä muut vammaisurheilua edistävät ja tukevat yhteisöt. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä muu oikeuskelpoinen yhteisö, säätiö tai yksityinen henkilö, joka haluaa edistää ja tukea liiton toimintaa.

VAU:n jäsenyhdistykset saavat maksutta Vammaisurheilu & -liikunta -lehden (max. kolme lehtitilausta/yhdistys) sekä VAU:n jäsenkirjeen (max. neljä kirjetilausta/yhdistys). VAU:n jäsenyhdistykset voivat hakea opetus- ja kulttuuriministeriön jakamaa seuratoiminnan kehittämistukea liikunta- ja urheilutoimintansa kehittämiseen. Jäsenyhdistykset ovat oikeutettuja VAU:n konsultaatioon liikuntatoimintaan liittyvissä asioissa. VAU:n jäsenyhdistykset saavat maksutta Kuntokuu-harrasteliikuntakampanjan materiaalit.

VAU:n jäseneksi hakeminen

VAU:n jäseneksi voi helposti liittyä täyttämällä jäsen- tai kannatusjäsenhakemuksen. Varsinaisen jäsenen sekä kannatusjäsenen hyväksyy liiton hallitus. Kannatusjäsenellä ei ole äänivaltaa liittokokouksessa.

Jäsenmaksu on vuosina 2019–2021 kaikilta varsinaisilta jäseniltä 30 euroa/vuosi ja kannatusjäseniltä 100 euroa/vuosi.