VAU:n synty

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n tehtävänä on lähes 40 lajin monilajiliittona monipuolisen vammaisurheilun ja -liikunnan toimintaedellytysten edistäminen - yhdessä ja erikseen. Valtakunnallisen vammaisten henkilöiden urheilu- ja liikuntajärjestön toimisto sijaitsee Länsi-Pasilassa, Helsingissä. Toiminta käynnistyi 1.1.2010.

VAU:n varsinaisia jäseniä ovat vammaisten henkilöiden liikuntaa järjestävät rekisteröidyt yhdistykset ja seurat, liitolla ei ole henkilöjäseniä. VAU toimii jäsenistönsä valtakunnallisena yhdyssiteenä vammaisten henkilöiden urheilu- ja liikuntatoiminnassa noudattaen yleisesti hyväksyttyjä urheilun ja liikunnan eettisiä periaatteita.

Yhdistymisen taustalla

Vammaisurheilujärjestöjen yhdistymisprosessi saatiin päätökseen 17. syyskuuta 2009, kun Elinsiirtoväen Liikuntaliitto ELLI ry, Näkövammaisten Keskusliitto ry (NKL), Suomen Invalidien Urheiluliitto ry (SIU) sekä Suomen Kehitysvammaisten Liikunta ja Urheilu ry (SKLU) perustivat uuden yhteisen järjestön, Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n.

VAU:n syntyyn johtaneita vammaisurheilun polkuja valottaa Suomen Urheilumuseon ja Suomen Paralympiakomitean kanssa toteutettu vammaisurheilun historianäyttely Huippurheilua-Toppenidrott (2009), jonka tekstit löytyvät suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi materiaalikansiosta.

Yhdistymisen taustalla tiivis hankeyhteistyö

Ennen VAU:n syntyä vammaisurheilujärjestöt toteuttivat 2000-luvulla useita kehityshankkeita ja projekteja. Keskinäinen yhteistyö loi tilausta ja pohjaa yhdistyvälle vammaisurheilulle. Hankkeissa julkaistut oppaat ja raportit löytyvät VAU:n materiaalikansiosta.

Yhteystiedot