Sherborne-peruskurssi

Sherborne-liikunnan peruskurssi (16t) – oppimisvalmiuksien, motoristen taitojen sekä sosiaalisen kompetenssin kehittymisen tukena

12.–13.2.19 klo 9.00–16.30, Pyhäjärvi, tarkempi paikka ilmoitetaan koulutuksen kutsussa

Kohderyhmä: Henkilöt, jotka osallistuvat eri-ikäisten ihmisten liikunnalliseen tukemiseen koulutoimessa, varhaiskasvatuksessa sekä sosiaali- ja terveystoimen alueella mm. liikunnan opettajat, varhaiskasvattajat, fysioterapeutit ja toimintaterapeutit

Kouluttaja: Sari Kuivas, Sherborne-kouluttaja, fysioterapeutti (Oamk), Ndt-terapeutti

Sisältö: Koulutus antaa tietoa oppimisen ja kehityksen teoreettisista taustoista sekä valmiuksia käyttää Sherborne-harjoituksia motoristen taitojen ja sosiaalisen kompetenssin kehittymisen tukemisessa. Koulutus on hyvin käytännönläheinen.

Peruskurssi sisältää

  • Sherborne-harjoituksen teoreettiset perusteet
  • Käytännön harjoituksia kehon ja tilan hahmottukseen, voimankäytön hallintaan sekä sosiaalisiin tilanteisiin ja aktiovaatiotason säätelyyn

Huomioitavaa: Molempina päivinä sisäliikuntavarustus.

Hinta: 200 euroa sisältäen koulutuksen, materiaalin ja kahvit

Ilmoittautuminen 24.1. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston sivuilla