Yleisesti VAU:sta

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU on valtakunnallinen urheilu- ja liikuntajärjestö liikunta-, näkö- ja kehitysvammaisille sekä elinsiirron saaneille ja dialyysissä oleville henkilöille. VAU:n tehtävänä on suunnitella ja kehittää edellä mainittujen ryhmien liikunnan harrastamisen ja kilpailemisen mahdollisuuksia ja olosuhteita.

VAU toimii vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden edunvalvojana kilpaurheilussa ja harrasteliikunnassa, mm. harrastamisolosuhteita ja harrastamisen edellytyksiä edistäen.

VAU:n n. 250 jäsenyhdistyksestä ja -seurasta valtaosa on paikallisia vammaisyhdistyksiä, mutta yhä enenevissä määrin jäseninä on myös urheiluseuroja, joilla on vammaisurheilu- tai erityisryhmätoimintaa.

Vammaisurheilun lajeja on viimeisen kahden vuosikymmenen aikana integroitu yleisten lajiliittojen alaisuuteen. Tällä hetkellä VAU toimii lajiliittona näkövammaisten ampumaurheilussa, bocciassa, cp-jalkapallossa, kelkkajääkiekossa, maalipallossa, pyörätuolirugbyssa, sokkopingiksessä, näkövammaisten shakissa, sähköpyörätuolisalibandyssa sekä liikuntavammaisten voimanostossa. Osa näistäkin lajeista tulee lähivuosina integroitumaan yleiseen lajiliittoon.

VAU vastaa lajiin katsomatta vammaisurheilijan polun alkupäästä, eli lasten ja nuorten urheilusta ja liikunnasta sekä aikuisena vammautuneiden saattamisesta urheilun ja liikunnan pariin yhteistyössä lajiliittojen ja Suomen Paralympiakomitean kanssa. Muiltakin osin VAU toimii lajiliittojen kehityskumppanina vammaisurheiluun liittyvissä asioissa.

Lasten ja nuorten toiminnassa VAU:n painopiste on harrastus- ja kokeilumahdollisuuksista tiedottamisessa, jota tehdään Sporttiklubin kautta. Kahdesti vuodessa järjestetään Junior Games -kilpailut. Valtti-ohjelman kautta lapsille ja nuorille etsitään liikuntaharrastusta henkilökohtaisen ohjaajan avulla.

Kehitysvammaisten henkilöiden urheilua koordinoiva Special Olympics Finland on osa VAU:n toimintaa. VAU vastaa myös elinsiirron saaneiden ja dialyysissä olevien urheilutoiminnasta Suomessa.

VAU koordinoi vammaisurheilun ja -liikunnan ohjaajakoulutusta sekä Sherborne-liikunnan koulutuksia. Jäsenyhdistyksilleen VAU:lla on tarjolla myös Iloliikuttaja-vertaisohjaajakoulutusta sekä liikuntavastaavakoulutusta. Nuorten osallisuutta edistetään Nuori toimija -koulutusten avulla.

VAU:n alaisuudessa toimii STEA:n rahoittama Soveltavan liikunnan apuvälinetoiminta SOLIA, joka vuokraa vammaisurheilun ja -liikunnan apuvälineitä. VAU ylläpitää liikuntapaikkojen esteettömyyskartoittajien verkostoa. VAU:n koordinointivastuulla on myös kuntien erityisliikunnan verkosto.

VAU:n arvoja ovat osallisuus, yhteisöllisyys, esteettömyys ja saavutettavuus sekä oikeudenmukaisuus. VAU:n tehtävänä on ”Monipuolisen vammaisurheilun ja -liikunnan toimintaedellytysten vahvistaminen yhdessä ja erikseen.”

VAU:n toiminnassa ylintä päätösvaltaa käyttää joka kolmas vuosi kokoontuva, jäsenistön edustajista koostuva liittokokous. Liittokokousten välisenä aikana (3 vuotta) päätäntävaltaa, käyttää vuosittain kokoontuva 20 jäseninen valtuusto. Toimeenpanevana elimenä liiton asioita hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluu liittokokousten väliseksi ajaksi (3 vuotta) valittu puheenjohtaja ja seitsemän (7) varsinaista jäsentä.

VAU:ssa työskentelee viisitoista (15) päätoimista henkilöä sekä seitsemän (7) osa-aikaista henkilöä.

VAU julkaisee neljä kertaa vuodessa ilmestyvää Vammaisurheilu & -liikunta -lehteä.

VAU:n taustalla ovat sitä edeltäneet diagnoosipohjaiset vammaisurheilun ja -liikunnan järjestöt, joista enemmän osiossa VAU:n synty. Taustayhteisöt vaikuttavat edelleen VAU:n toiminnassa, ja jonkin verran on yhä pelkästään tietyille vammaryhmille suunnattuja tapahtumia. Pääsääntöisesti, etenkin VAU:n itse järjestämissä tapahtumissa, pyritään kuitenkin siihen, että ne ovat avoimia kaikille vammaryhmille. Oheisista listauksista löytyvät tapahtumat vammaryhmittäin jaoteltuna:

VAU:n visio 2021: Elinvoimainen vammaisurheilu ja -liikunta – yhdessä ja erikseen

Painopisteet 3-vuotiskausille aikavälillä 2013–2021:

  • 2013–2015: Liikkumisen ja urheilemisen edellytysten ja olosuhteiden kehittäminen esteettömiksi ja saavutettaviksi.
  • 2016–2018: Vammaisliikunnan ja -urheilun kehittäminen seura- ja yhdistystoiminnassa.
  • 2019–2021: Vammaiskilpa- ja -huippu-urheilun kehittäminen.

Muuta VAU:n strategiasta poimittua:

  • VAU:n tehtävänä on rakentaa suomalaisesta liikuntakulttuurista avoin ja suvaitsevainen.
  • VAU ottaa vastuuta lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuuteen vaikuttamisesta.
  • VAU ottaa vastuuta vammaisurheilun ja -liikunnan osaamisen kehittämisestä.

VAU:n visio 2021