Jäsenpalvelut

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:llä on jäseninään paikallisia yhdistyksiä, joilla on omaa liikuntatoimintaa sekä urheiluseuroja, joilla on vammaisurheilu- tai -liikuntatoimintaa. Eri lähtökohdista tuleville jäsenille VAU:n jäsenyydellä on erilaisia merkityksiä. VAU:n jäsenyyden hinta on 30 euroa/vuosi/yhdistys tai seura.

Mitä VAU tarjoaa paikallisille yhdistyksille?

  • Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) sekä monien kuntien katsannossa VAU:n jäsenyhdistykset rinnastetaan urheiluseuroihin. Näin jäsenyhdistykset ovat oikeutettuja hakemaan esimerkiksi OKM:n Seuratoiminnan kehittämistukea.
  • VAU auttaa ja tukee jäsenyhdistyksiään liikuntatoiminnan kehittämisessä ja liikuntatapahtumien järjestämisessä. Etusijalla ovat eri yhdistysten yhteistyössä tehtävät toiminnot sekä yhdistysten ja urheiluseurojen välinen yhteistyö.
  • VAU tarjoaa yhdistysten liikuntavastaaville vuosittain liikuntavastaavakoulutusta sekä vertaisohjaajille Ilo liikkua -vertaisohjaajakoulutusta.
  • VAU tiedottaa yhdistyksilleen ajankohtaisista asioista vammaisurheilun ja -liikunnan kentällä, jotta yhdistyksissä ollaan tietoisia esimerkiksi erilaisten liikuntatoimintaan haettavissa olevien tukimuotojen (esim. Startti-stipendi) hakuaikataulusta.
  • VAU auttaa yhdistyksiä viestimään yhdistyksen omista tapahtumista, kilpailuista ja liikuntamahdollisuuksista.
  • Muita jäsenetuja, kuten taustamusiikin maksuton soitto-oikeus liikuntatapahtumissa.

Mitä VAU tarjoaa urheiluseuroille?

  • VAU tukee ja konsultoi urheiluseuroja vammaisurheilu- ja -liikuntatoiminnan aloittamisessa ja kehittämisessä.
  • VAU auttaa viestimään urheiluseurojen vammaisurheilutapahtumista ja -mahdollisuuksista omien verkostojensa kautta. VAU toimii linkkinä vammaisen henkilön ja urheiluseuran välillä.
  • VAU:n jäsenyys on urheiluseuralle statussymboli, kuin vammaisurheilun ja -liikunnan oma sinettiseuramerkintä. VAU:n jäsenyys on merkki urheiluseurasta, joka kokee vammaisurheilun ja -liikunnan olevan tärkeä osa seuratoimintaansa.
  • VAU:n koulutustarjonnasta löytyy seuratoimijoille hyödyllisiä koulutuksia, kuten VAU-työpaja 5: Valmentaminen vammaisurheilussa ja VAU-työpaja 6: Avoimet ovet. Koulutuksia voi tilata VAU:sta esimerkiksi useamman saman alueen seuran yhteistilauksena, jolloin koulutuksesta saa jäsenalennuksen, jos edes yksi tilaajaseuroista on VAU:n jäsen.

VAU:n jäsenkirjeet