Finlands Handikappidrott och -motion VAU rf

Med huvudströmmen och med jämlika – stigar till idrottens och motionens värld

Finlands Handikappidrott och -motion VAU rf är en finländsk centralorganisation för handikappidrott och handikappmotion, som planerar, verkställer och utvecklar motion och idrott för personer med rörelsehinder, synskador och utvecklingsstörning och för personer som genomgått organtransplantation. På det finländska fältet för idrott och motion betraktas VAU tack vare sin mångsidiga verksamhet som en serviceorganisation. VAU erbjuder exempelvis information och utbildning, som syftar till att utveckla tillgängligheten på motionsplatser. Å andra sidan är VAU också ett grenförbund, med sådana handikappidrottsgrenar som saknar centralorganisationer på icke funktionshindrades personers sida (t.ex. boccia och goalball).

VAU koordinerar handikappidrottens integrations- och inklusionsprocesser, med vars hjälp man strävar efter att få handikappidrott och handikappmotion till att integreras allt mer med icke funktionshindrade personers motion och idrott. I praktiken innebär detta att allt fler funktionshindrade idrottare kan utöva sport och motion i vanliga idrottssällskap och idrottsklubbar, som för sin del är medlemmar i grenförbund för icke funktionshindrade personer. I dessa processer ger VAU sitt stöd genom att ge utbildning, verka som utvecklingspartner och vid behov göra utvärderingar i utvecklingssyfte. I många grenar görs integrationsarbetet i samarbete mellan VAU och grenförbundet eller enligt trekvotsprincipen i samarbete mellan VAU, Finlands Paralympiska kommitté och grenförbundet.

VAU erbjuder motionärer, proffs och studerande yrkeskunnig sakkunskap på handikappidrottens fält såväl nationellt som lokalt. VAU verkar även aktivt internationellt.

Med huvudströmmen och med jämlika

Finlands Handikappidrott och -motion VAU rf:s verksamhetsområden är ungdomsverksamhet, fritidsmotion, tävlings- och elitidrott och organisationsverksamhet. Stödfunktioner för verksamhetsområdena är den regionala verksamheten, utbildningen och informationen. Special Olympics Finland är en del av VAU:s verksamhet.

VAU:s ordinarie medlemmar är registrerade föreningar och sällskap som ordnar idrott och motion för personer med funktionshinder. VAU har inga personliga medlemmar. VAU verkar som en nationell föreningslänk för sin medlemskår i idrotts- och motionsverksamhet för funktionshindrade personer och följer generellt godkända etiska principer för idrott och motion.

VAU:s kansli finns i Västra Böle i Helsingfors. Inom ramen för sin regionala verksamhet är Finland indelat i en sydlig, västlig, östlig och nordlig region. Inom dessa verkar lokala idrottskommittéer.