Opiskelijoille

Mistä aihe opinnäytetyöhön? Tai korvaava tehtävä opintoihin? Mistä arvokasta kokemusta vammaisurheilun parista? Ota rohkeasti yhteyttä VAU:n toimistoon!

Opinnäytestipendi

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:llä ja Soveltava Liikunta SoveLi ry:llä on yhteinen stipendijärjestelmä, jolla palkitaan opinnäytetöitä. Joka toinen vuosi jaettavia stipendejä voivat hakea kaikkien sellaisten alojen opiskelijat, joiden opinnäytetyö käsittelee vammaisurheilua ja -liikuntaa, soveltavaa liikuntaa ja liikuntakasvatusta tai terveyttä edistävää liikuntaa.

Vuoden 2017 stipendihaku on päättynyt ja palkitut opinnäytetyöt (Hannah Lumila ja Heidi Hurskainen) löytyvät sivun alalaidasta.

Samalla työllä voi hakea stipendiä vain kerran. Työn tulee haun deadlineen mennessä olla kokonaan valmis ja hyväksytty kuluvan tai sitä edellisen vuoden aikana. Opiskelija hakee stipendiä itse, liittää mukaan työn abstraktin ja linkin sähköiseen opinnäytetyöhön. Työn voi myös omalla kustannuksellaan lähettää postitse molemmille yhteyshenkilöille.

Työ voi painottua käytäntöön tai teoriaan. Työ voi olla suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen. Haku on avoin kaiken tasoisille Suomessa toteutetuille lopputöille opistotasolta aina pro graduihin asti.

Stipendijärjestelmän tavoitteena on levittää tietoa kiinnostavista opinnäytetöistä, innostaa opiskelijoita aiheiden pariin, kehittää ruohonjuuritason käytäntöjä ja parantaa liikunnan saavutettavuutta. Arvioinnissa painotetaan ennakkoluulottomuutta, käytännönläheisyyttä ja monialaisuutta.

Siirry opinnäytestipendilomakkeeseen

Tutkimusaiheita

 • I Valtti
  • Lasten harrastaminen erilaista ammattirooleista käsin (fyssari, toimintaterapeutti, sosionomi, liikunnanohjaaja/apuvälineteknikko ym.)
  • Yksilötasolla henkilökohtainen saattaminen liikuntaharrastuksen pariin (kiinnostuksen kohteet, lähtötilanne, tarpeet, esteet, palvelut jne.)
  • Fysio-/toimintaterapeutti/ liikunnanohjaaja/ erityisliikunnan ammattilainen vammaisen lapsen koululiikunnan/harrastamisen tukijana.
  • Valtti-hankkeen seuranta paikkakunnalla. Kuinka moni lapsi löysi harrastuksen, mitkä olivat osallistumisen esteet, millaista liikuntaa perheet toivovat?
  • Valtti-hankkeeseen osallistuneiden lasten ja Valttien liikunta/kokeilupäiväkirjojen analyysi. Millaisia asioita lapset tuovat esiin liikunnasta, mikä lapsia kiinnostaa ja mikä ei?
  • Valttien kokemukset Valttina toimimisesta ja mitä opin?
 • II Tapahtumiin liittyvät projektityöt
  • VAU jäsenyhdistyksineen sekä Suomen Paralympiakomitea järjestävät vuosittain useita tapahtumia joiden järjestelyihin voi liittää projektiopintoja ja pienimuotoisia selvityksiä, kuten Para School Day -kiertue vuosittain, Junior Games -kilpailut (syys- ja kevätkisat vuosittain), Special Olympics -karnevaalit keväisin Kisakallio, Liikuntamaa joka toinen vuosi Tampere, Nuorten paralympiaryhmän leirit neljästi vuodessa, Paralympiapäivä vuosittain.
 • III Erilaiset tarvekartoitukset + suunnitelmat erityisliikuntaan/vammaisurheiluun liittyen
  • Yksittäisten VAU:n jäsenyhdistysten (invalidi-, näkövamma-, kv-tuki, Munuais- ja maksaliitto & SYKE) liikuntatoiminnan kartoitus ja kehittämissuunnitelma
   – VAU:n jäsenyhdistyksissä olisi tarvetta oman toiminnan kartoituksille ja kriittiselle pohdinnalle suhteessa muihin vammaisjärjestöihin ja kunnan erityisliikuntaan (mitä liikuntatoimintaa tarjotaan itse ja mitä yhteistyössä? millaista liikuntatoimintaa yhdistyksen jäsenet haluavat?)
  • Ruotsinkielisen erityisliikunnan tila ja tarve – på svenska!
 • IV Uudet yksilölliset innovaatiot
  • Käytännön liikunnanohjaukseen liittyvät liikunta-, peli-, väline- tai ohjelmasovellukset (esimerkiksi kotikuntojumppaohjeet jollekin kohderyhmälle tai henkilölle soveltuvan liikunnan apuvälineen kehittely).
 • V Liikuntasuositukset (mutta älä sekoita harrastamista ja fyysistä aktiivisuutta toisiinsa)
  • Vammaisten liikkujien (lasten?) todellinen liikunnallinen aktiivisuus – täyttyvätkö terveysliikuntasuositukset?
  • Entä liikkumis- ja toimimisesteisillä aikuisilla?
 • VI Liikunnan vammaispalvelut ja kuntoutus
  • Avustaja, opas, tulkki/ kuljetuspalvelut/ välineet: Seurantaa ja selvityksiä siitä mahdollistavatko nykyiset lait ja tukikäytännöt liikunnan harrastamisen tilanteissa, joissa henkilö vammansa takia tarvitsee avustajaa tms, kuljetuspalveluita ja/tai välineitä
  • Miten urheilu/liikunta näkyy kuntoutuslaitoksissa, kuntoutussuunnitelmissa
 • VII Vammaisurheilu- ja urheiluakatemiakartoitukset
  • Urheiluakatemioiden tilanteen kartoitusta ja suunnitelmien läpikäyntiä
  • Urheilijoiden päivittäisvalmennuksen tilannekartoitusta/muutostarpeet, mahdollisuudet
 • VIII Iloliikuttaja-koulutuksen käyneiden vertaisohjaajien seuranta
  • Iloliikuttaja-koulutus uusiutui vuoden 2016 alusta. Uudet Iloliikuttajat käyvät kaksiosaisien koulutuksen ja välissä on etätehtäviä/ohjausta omassa yhdistyksessä. Miten kaksiosainen koulutus toimii ja antaako se tarpeelliset valmiudet vertaisohjaajana toimimiseen?
 • Yhteystiedot
  • VAU/ Tutkimuspäällikkö Aija Saari LitT, puh. 040 506 4208, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
  • Suomen Paralympiakomitea/ Kehittämispäällikkö Katja Saarinen, puh. 050 379 0959, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Vammaisurheiluun ja -liikuntaan liittyviä opinnäytetöitä

Yhteystiedot