Opiskelijoille

Mistä aihe opinnäytetyöhön? Tai korvaava tehtävä opintoihin? Mistä arvokasta kokemusta vammaisurheilun parista? Ota rohkeasti yhteyttä VAU:n toimistoon!

Opinnäytestipendi

Ansiokkaille soveltavaa liikuntaa tai vammaisurheilua käsitteleville opinnäytetöille on jaossa stipendejä syksyllä 2019. Stipendejä jaetaan kahdessa kategoriassa:

 • Pro gradu- ja tohtorinväitöstason tutkielmille 2–3 kpl noin 1000–2000 euron stipendiä
 • AMK-, opisto- tai kandidaattitason loppu- tai opinnäytetöille 2–3 kpl noin 250–500 euron stipendiä 

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ja Soveltava Liikunta SoveLi ovat jakaneet 250–500 euron stipendejä joka toinen vuosi vuodesta 2013 alkaen opinnäytetöille, jotka käsittelevät vammaisurheilua ja -liikuntaa, soveltavaa liikuntaa ja liikuntakasvatusta tai terveyttä edistävää liikuntaa.

Nyt uutena stipendikategoriana mukaan tuleva 1000–2000 euron opinnäytestipendi pro gradu- tai tohtorinväitöstutkielmille mahdollistuu Suomen Punaisen Ristin alaisen Ahos-säätiön tuella. Säätiö haluaa tukea soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun tutkimusta ja kannustaa alan tulevia ammattilaisia kehittelemään uusia innovaatioita.

Molempien kategorioiden Ahos-apurahastipendejä haetaan samalla sähköisellä hakulomakkeella, joka löytyy tämän sivun alalaidasta. Hakulomake ohjaa hakijaa merkitsemään opinnäytetyönsä tason, jolloin työ ohjautuu automaattisesti oikeaan hakuun. Haku on näin ollen avoin kaiken tasoisille Suomessa toteutetuille lopputöille opistotasolta aina tohtorin väitöskirjoihin asti. Työ voi olla suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen.

Opiskelija hakee stipendiä itse, liittää mukaan työn abstraktin, avainsanat, perustelut ja linkin sähköiseen opinnäytetyöhön. Samalla työllä voi hakea stipendiä vain kerran. Vuoden 2019 stipendihakuun voi osallistua työllä, joka on valmistunut ja hyväksytty 1.9.2017–15.9.2019 välisenä aikana.

Stipendien jako tapahtuu 26.11.2019 Soveltavan liikunnan tutkijatapaamisessa Jyväskylässä. Palkituille ilmoitetaan stipendeistä 20.10. mennessä. Pro gradu- ja väitöskirjatason opinnäytestipendin arvioinnista vastaavat VAU:n tutkimuspäällikkö Aija Saari, SoveLi:n toiminnanjohtaja Tommi Yläkangas ja Jyväskylän erityisliikunnan professori Pauli Rintala. AMK-, opisto- ja kandidaattitason opinnäytestipendien arvioinnista vastaavat VAU:n koulutuskoordinaattori Piia Korpi ja SoveLi:n asiantuntija Virpi Mäkinen.

Pro gradu- ja väitöskirjatasoisten töiden arvioinnissa painotetaan teknistä toteutusta, tieteellistä tasoa, innovatiivisuutta ja sovellettavuutta. Opisto-, AMK- ja kandidaattitasoisten opinnäytteiden kohdalla painotetaan erityisesti ennakkoluulottomuutta, käytännönläheisyyttä ja monialaisuutta.

Ahos-opinnäytestipendin hakulomake: https://www.webropolsurveys.com/S/853F83AA9AD3CC90.par

Tutkimusaiheita

 • I Valtti
  • Lasten harrastaminen erilaista ammattirooleista käsin (fyssari, toimintaterapeutti, sosionomi, liikunnanohjaaja/apuvälineteknikko ym.)
  • Yksilötasolla henkilökohtainen saattaminen liikuntaharrastuksen pariin (kiinnostuksen kohteet, lähtötilanne, tarpeet, esteet, palvelut jne.)
  • Fysio-/toimintaterapeutti/ liikunnanohjaaja/ erityisliikunnan ammattilainen vammaisen lapsen koululiikunnan/harrastamisen tukijana.
  • Valtti-hankkeen seuranta paikkakunnalla. Kuinka moni lapsi löysi harrastuksen, mitkä olivat osallistumisen esteet, millaista liikuntaa perheet toivovat?
  • Valtti-hankkeeseen osallistuneiden lasten ja Valttien liikunta/kokeilupäiväkirjojen analyysi. Millaisia asioita lapset tuovat esiin liikunnasta, mikä lapsia kiinnostaa ja mikä ei?
  • Valttien kokemukset Valttina toimimisesta ja mitä opin?
 • II Tapahtumiin liittyvät projektityöt
  • VAU jäsenyhdistyksineen sekä Suomen Paralympiakomitea järjestävät vuosittain useita tapahtumia joiden järjestelyihin voi liittää projektiopintoja ja pienimuotoisia selvityksiä, kuten Para School Day -kiertue vuosittain, Junior Games -kilpailut (syys- ja kevätkisat vuosittain), Special Olympics -karnevaalit keväisin Kisakallio, Liikuntamaa joka toinen vuosi Tampere, Nuorten paralympiaryhmän leirit neljästi vuodessa, Paralympiapäivä vuosittain.
 • III Erilaiset tarvekartoitukset + suunnitelmat erityisliikuntaan/vammaisurheiluun liittyen
  • Yksittäisten VAU:n jäsenyhdistysten (invalidi-, näkövamma-, kv-tuki, Munuais- ja maksaliitto & SYKE) liikuntatoiminnan kartoitus ja kehittämissuunnitelma
   – VAU:n jäsenyhdistyksissä olisi tarvetta oman toiminnan kartoituksille ja kriittiselle pohdinnalle suhteessa muihin vammaisjärjestöihin ja kunnan erityisliikuntaan (mitä liikuntatoimintaa tarjotaan itse ja mitä yhteistyössä? millaista liikuntatoimintaa yhdistyksen jäsenet haluavat?)
  • Ruotsinkielisen erityisliikunnan tila ja tarve – på svenska!
 • IV Uudet yksilölliset innovaatiot
  • Käytännön liikunnanohjaukseen liittyvät liikunta-, peli-, väline- tai ohjelmasovellukset (esimerkiksi kotikuntojumppaohjeet jollekin kohderyhmälle tai henkilölle soveltuvan liikunnan apuvälineen kehittely).
 • V Liikuntasuositukset (mutta älä sekoita harrastamista ja fyysistä aktiivisuutta toisiinsa)
  • Vammaisten liikkujien (lasten?) todellinen liikunnallinen aktiivisuus – täyttyvätkö terveysliikuntasuositukset?
  • Entä liikkumis- ja toimimisesteisillä aikuisilla?
 • VI Liikunnan vammaispalvelut ja kuntoutus
  • Avustaja, opas, tulkki/ kuljetuspalvelut/ välineet: Seurantaa ja selvityksiä siitä mahdollistavatko nykyiset lait ja tukikäytännöt liikunnan harrastamisen tilanteissa, joissa henkilö vammansa takia tarvitsee avustajaa tms, kuljetuspalveluita ja/tai välineitä
  • Miten urheilu/liikunta näkyy kuntoutuslaitoksissa, kuntoutussuunnitelmissa
 • VII Vammaisurheilu- ja urheiluakatemiakartoitukset
  • Urheiluakatemioiden tilanteen kartoitusta ja suunnitelmien läpikäyntiä
  • Urheilijoiden päivittäisvalmennuksen tilannekartoitusta/muutostarpeet, mahdollisuudet
 • VIII Iloliikuttaja-koulutuksen käyneiden vertaisohjaajien seuranta
  • Iloliikuttaja-koulutus uusiutui vuoden 2016 alusta. Uudet Iloliikuttajat käyvät kaksiosaisien koulutuksen ja välissä on etätehtäviä/ohjausta omassa yhdistyksessä. Miten kaksiosainen koulutus toimii ja antaako se tarpeelliset valmiudet vertaisohjaajana toimimiseen?
 • Yhteystiedot
  • VAU/ Tutkimuspäällikkö Aija Saari LitT, puh. 040 506 4208, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
  • Suomen Paralympiakomitea/ Kehittämispäällikkö Katja Saarinen, puh. 050 379 0959, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Vammaisurheiluun ja -liikuntaan liittyviä opinnäytetöitä

Yhteystiedot